کشمش مویز

بازدید:2264

. هسته دار

. دانه درشت

٢٩٥٠٠ تومان ٣٤,٥٠٠ تومان

وضعیت انبار: موجود

مویز نوعی از کشمش است که با خشک کردن انگور بدست می آید. 

بهترین زمان مصرف کشمش مویز هر روز صبح به صورت ناشتا و به تعداد 21 عدد است.