Roadie
-621/-36/-26 00:00:00

انجیر میوه ای اسرار آمیز

انجیر میوه ای اسرار آمیز

در نگاه ساده، انجیر ها از نظر تکنیکی میوه نیستند. آنها چیزی جز میوه های ساده هستند. درخت انجیر مثل درخت سیب و یا هلو شکوفه نمی کند. گل انجیر در یک خلاف گلابی شکل شکوفه می کند که بعدها به صورت میوه ای که ما آن را می خوریم به بلوغ خواهد رسید. سپس هر گل یک میوه ی تک دانه و با پوست سخت را به نام بذر برهنه تولید می کند. انجیر از بذرهای برهنه ی چند گانه ای تولید شده است یعنی  وقتی شما در حال خوردن  یک انجیر هستید  درواقع داریم یک میوه ی چند گانه می خورید.

( برای اطلاعات بیشتر درباره قیمت و خرید انجیر صدیک به فروشگاه آنلاین برداری مراجعه کنید )

اما این پایان ویژگی های منحصر به فرد این میوه ی با ارزش نیست.

شکوفه های انجیر به صورت درونی  نیاز به نوعی مراحل خاص برای گرد افشانی دارند. آنها نمی توانند به باد یا زنبورهای عسل برای پخش کردن گردهای خود اعتماد کنند. این همان جایی هست که زنبورهای انجیر وارد عمل می شوند. انجیر نمی تواند بدون زنبور های انجیر که مواد ژنتیکی آن را پخش می کنند به حیات خود ادامه دهد. زنبورهای انجیر هم بدون انجیر نمی توانند زنده بمانند، چرا که نوزادهای این حشره درون آن قرار دارند. این رابطه بعنوان همزیستی دو موجود شناخته شده است.

( برای اطلاعات بیشتر درباره قیمت و خرید انجیر پرک به فروشگاه آنلاین برداری مراجعه کنید )

زنبورهای انجیر ماده، وارد انجیر های نر می شوند تا در آن ها تخم گذاری کنند. به همین دلیل ما از خوردن انجیر های نر  اجتناب می کنیم. زنبورهای انجیر نر به شکلی تغییر شکل می دهند تا برای خوابیدن بر روی تخم های زنبور سازگار شوند. بال ها وشاخک های زنبورهای انجیر ماده هنگام ورود به یک معبر کوچک جدا می شوند پس یک بار که وارد شوند دیگر راهی برای خارج شدن، نخواهد بود.